Özel Öğretim Kurumları Sorunları

Özel eğitim sektörünün son on yıldaki hızlı büyümesi ve kurum sayısının çoğalması, kurumların öne geçmek için eğitimlerini ve diğer kurumlardan farklılıklarını veliye doğru ve hızlı bir biçimde anlatma mecburiyeti doğurmuştur.

Özel öğretim kurumlarının sayısı artarken öğrenci sayısı bu denli artmamıştır. Dolayısıyla rekabet, kaliteli ve farklı olmayı gerektirmektedir. İşte kurumun kalitesini ve diğer özel eğitim kurumlarından ayrıldığı yönleri velilere ve öğrencilere anlatmak da bu nedenle önem kazanmıştır.
Bu kitapta, tüm özel öğretim kurumlarında halkla ilişkiler bölümünde görev yapan ve velilerle görüşme yaparak, bilgi veren kişilerin becerilerini, başarılarını arttırmaya yönelik tecrübeler bulunmaktadır. Mesleğe yeni başlayanlar için de önemli bir rehber kitap niteliğindedir. Özel öğretim kurumları, kurum vizyonuna yenilik ve aktiflik kattıkları zaman, kurumun kaderini önemli ölçüde değiştirmiş olurlar. Unutulmamalıdır ki, kurumların geleceği bu günden yazılır. Tüm özel öğretim kurumlarının eğitim kalitesini ve başarısını, öğrenci ve velilere aktarmanın en kısa ve net yolu doğru ve aktif iletişimdir.
‘’Bir istek varsa, bir yol da vardır.’’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir