LİDERLİĞİN GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?

liderligin gereklilikleri
Yönetici, kısaca ürün ve hizmet üretimi için çalışanları ve iş sürecini bir araya getiren, işletmeyi çalıştırma sorumluluğuna sahip olan kişidir. Yöneticilik ile liderlik ise farklı kavramlardır. İşte etkili bir liderliğin gereklilikleri hakkında bir yazı…

Liderlik Ne Gerektiriyor?

Gelişim dönemi olan 0-21 yaş aralığında; eğitim, davranış biçimi ve hayal gücü gelişir. Yetişkinlik evresi olarak tanımlanan 21-65 yaş aralığındaysa, bu üç yeteneğin ortak paydası olan profesyonellik olgusu gelişir ve bu güçlenen bu özellik, profesyonel yaşam için kullanılır. Hayal gücü ve davranış biçimi de yöneticilik yapacak bireyde için farkındalık yaratması açısından eğitim kadar önemli niteliklerdir.

Yönetici; ürün ve hizmet üretimi ve gelişimi için çeşitli oyuncuların ve süreçlerin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesini sağlayan kişi olarak tanımlanır. Ancak, çalışmalarında yenilikçilik ve geliştiricilik ilkeleriyle hareket eden, insanlar üzerine odaklanan, dürüstlük ve doğruluk ilkelerine güvenen, uzun vadeli çalışma prensiplerine sahip olan, yani vizyon sahibi, gelişim için statüye karşı duran ve gerçekten kendisi olan kişiler yöneticiden çok “lider” kategorisine girerler.

Bilmediği bir işe ya da projeye “evet” diyebilen ve ardından o proje uğruna her detayı araştırıp öğrenebilen insanlar şu an Fortune 1000’de buluna şirketlerde yer almayı sürdürüyor. Ticari ilişkilerden daha çok, bireysel ve sosyal ilişkilere önem veren ekip liderleri, aynı arzu ve heyecanla birlikte şirket içi girişimcilik olgusunu da yaratırlar. Dinamik ve yenilikçi düşüncelerle hareket eden, varolan nesilden çok geleceği ve sürekliliği hedef alan liderler, kendi kariyerlerini geliştirecek şekilde çalışmalarını sürdürürken çalıştığı şirkete de faydalı olur ve değer katarlar. Profesyonel bir bakış açısıyla karar almayı ve bunları uygulamayı başarabilen, “ben” yerine “biz” diyebilen insanlar, herhangi bir organizasyonda mutlaka dikkat çeker. Liderlik vasfına vakıflarda ya da profesyonel yönetilen şirketlerde önem veriliyor olsa da, aile şirketlerinde bu nitelikte bireyleri o kadar sık görmek mümkün olmuyor.

Peki, ekip lideri ne istiyor?
Onu tatmin ve mutlu eden şey nedir?
Nasıl bir ortamda çalışmak onu bir “lider” yapıyor?

Çalışmalarından zevk alan ve motive ekip liderleri, araştırma yaparak çalışmalarına devam etmekle birlikte, sosyal ilişkilerde de diğerlerine göre daha başarılıdır. Sosyal ilişkilerden edinilen dostlukların, belli bir süre sonra ortak paydada buluşması global şirketlerin aradığı en büyük katma değerdir. Çok uluslu şirketlerin, yöneticilerine şart koyduğu öncelikli niteliğin “sosyal ilişkiler” olduğu, bunun gelişim ve sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. Hayallerini hayata geçirebilmek için yalnızca profesyonel çalışmalara ve ilişkilere değil sosyal ilişkilere de yeterli ve gerekli önemi veren bu liderler, bu ilişkilerden öğrendikleri değerleri geliştirmekle, bu değerlerle zenginleşmekle ve “kazan-kazan” ilkeleriyle tatmin olurlar. Kendi gelişimleriyle birlikte ekip gelişmesine de önem vererek gerekli sosyal ortamları kendi ekipleri için de organize eder ve onların gelişmesine de katkıda bulunurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir